ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราเป็นอิสระจากกฎแล้ว แปลว่าเราไม่ขึ้นกับใครแล้ว อยากทำอะไรก็ทำอย่างนั้นหรือ ไม่ใช่แน่ เพราะพระคุณที่ให้อิสระกับเรานั้น ก็นำพระวิญญาณของพระเจ้ามาอยู่กับเราด้วย พระองค์เสริมกำลังให้เราทำในสิ่งที่เราทำไม่ได้ ในเวลาที่เราอ่อนแอ พระองค์ช่วยเราอธิษฐานต่อพระบิดาอย่างมั่นใจและกล้าหาญ ด้วยความช่วยเหลือของพระองค์ ทำให้เรามีกลุ่มเพื่อนที่คอยตรวจสอบกัน ผูกพันกันโดยพระคุณพระเจ้าและพระวิญญาณของพระคริสต์ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับ"ทางใหม่" นี้

Thoughts on Today's Verse...

We are free from Law! Does that mean anarchy and lawlessness? Absolutely not! No, because the grace that freed us also brought God's HOLY Spirit to live within. He can empower us to do what we could not do on our own. He can help us in our weakness to pray with confidence and boldness to the Father. With his help, we are brought into a circle of accountable friends, tied by the grace of God and the Spirit of Christ. Thank God for the "new way"!

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ขอบคุณที่พระองค์ทรงไถ่และช่วยให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากการเป็นทาสของกฎ และให้พระวิญญาณของพระองค์มาสถิตอยู่ในใจของข้าพเจ้า เพื่อช่วยให้ข้าพเจ้าเป็นคนที่ใช้การได้ดีกว่าตอนที่พยายามทำตามกฎเสียอีก ข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Father, thank you for redeeming and delivering me from the requirements of law and placing your Spirit in my heart to help me be more than I could ever be trying to obey the Law. In Jesus' name I praise you. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โรม 7:6

ความคิดเห็น