ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราเป็นอิสระจากกฎแล้ว แปลว่าเราไม่ขึ้นกับใครแล้ว อยากทำอะไรก็ทำอย่างนั้นหรือ ไม่ใช่แน่ เพราะพระคุณที่ให้อิสระกับเรานั้น ก็นำพระวิญญาณของพระเจ้ามาอยู่กับเราด้วย พระองค์เสริมกำลังให้เราทำในสิ่งที่เราทำไม่ได้ ในเวลาที่เราอ่อนแอ พระองค์ช่วยเราอธิษฐานต่อพระบิดาอย่างมั่นใจและกล้าหาญ ด้วยความช่วยเหลือของพระองค์ ทำให้เรามีกลุ่มเพื่อนที่คอยตรวจสอบกัน ผูกพันกันโดยพระคุณพระเจ้าและพระวิญญาณของพระคริสต์ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับ"ทางใหม่" นี้

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ขอบคุณที่พระองค์ทรงไถ่และช่วยให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากการเป็นทาสของกฎ และให้พระวิญญาณของพระองค์มาสถิตอยู่ในใจของข้าพเจ้า เพื่อช่วยให้ข้าพเจ้าเป็นคนที่ใช้การได้ดีกว่าตอนที่พยายามทำตามกฎเสียอีก ข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น