ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"พวกเขาจะได้รู้ว่าเราคือยาห์เวห์" นี่เป็นประโยคที่เอเสเคียลผู้พูดแทนพระเจ้าได้กล่าวซ้ำแล้วซ้ำอีก และมันเป็นประโยคที่น่ากลัวสำหรับคนที่ชอบกบฏ บาปหนาและชั่วช้า พระเจ้านั้นบริสุทธิ์ คนที่บอกว่านับถือพระองค์เป็นพระเจ้านั้น ก็ควรจะสะท้อนสง่าราศีและความยิ่งใหญ่ของพระองค์ออกมาให้เห็นด้วย และควรจะทำให้ความบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นขจรขจายไป ถ้าพวกเขาไม่ทำ พระเจ้าก็จะทำเองแม้จะต้องลงโทษพวกเขาก็ตาม คนต้องรู้ว่าพระเจ้าคือพระเจ้า ห้ามลบหลู่ ทุกวันนี้คนก็พูดดูหมิ่นชื่อของพระเจ้าตลอด ชอบโพล่งชื่อของพระองค์ออกมาแบบไม่คิด นี่ก็แค่เตือนให้รู้ว่าชื่อของพระองค์นั้นศักดิ์สิทธิ์ อย่าเอามาพูดกันเล่นๆ และพระองค์จะสำแดงความยิ่งใหญ่และความศักดิ์สิทธิ์ออกมาให้เราได้เห็นกันแน่ๆ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าที่ไม่ได้เคารพยำเกรงพระองค์เท่าที่ควร โปรดส่งกระแสแห่งการฟื้นฟูมายังคนของพระองค์ เพื่อถวายเกียรติและสรรเสริญความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ด้วยความรักและความยำเกรง พระองค์นั้นบริสุทธิ์ ชอบธรรม สง่างาม ทรงพลังและยิ่งใหญ่ โปรดช่วยให้ชีวิตและคำพูดของข้าพเจ้านั้นสื่อให้เห็นว่าข้าพเจ้าต้องการถวายเกียรติแด่พระองค์จริงๆ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น