ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูสอนเราว่า การนมัสการนั้นไม่ได้เกี่ยวกับสถานที่ แต่เกี่ยวกับพระบิดาของเรา (ยอห์น 4: 21-24) เมื่อเราเห็นว่าแม้แต่ทูตสวรรค์ก็ยังนมัสการพระบิดาของเราเลย มันสร้างแรงบันดาลใจให้กับเรา ถ่อมใจเรา และกระตุ้นเรา ให้อยากนมัสการพระองค์เหมือนกันในทุกหนแห่งที่เราไป เหนือคุณสมบัติทั้งปวงที่พระเจ้ามี คือความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ พวกทูตสวรรค์ถึงได้ร้องว่าพระองค์ศักดิ์สิทธิ์ถึงสามครั้ง คือ พระองค์นั้นวิเศษ ไร้มลทิน บริสุทธิ์ สมบูรณ์แบบ และเป็นอะไรที่เหนือกว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวันของโลกนี้ รัศมีของพระองค์ปกคลุมไปทั่วแผ่นดินและท้องฟ้า พระองค์นั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้ พระองค์คู่ควรกับที่เราจะนมัสการ ให้ความเคารพและยำเกรงยิ่งนัก

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ พระบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ และกษัตริย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ของทุกยุคทุกสมัย ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์ สำหรับของขวัญอันสุดแสนจะวิเศษคือพระคุณของพระองค์นั้น ข้าพเจ้ารู้ว่าเมื่อเทียบกับสง่าราศีของพระองค์แล้ว ข้าพเจ้าไม่มีค่าพอที่จะได้อยู่ต่อหน้าพระองค์ แต่พระองค์ได้ทำให้ข้าพเจ้ามีค่าและบริสุทธิ์ ด้วยเลือดของพระเยซูที่หลั่งบนไม้กางเขน เป็นลูกแกะที่ถูกฆ่าเพื่อไถ่บาปทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอบพระคุณสำหรับของขวัญอันเหลือเชื่อนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าสามารถนมัสการพระองค์ได้ตามอย่างที่ข้าพเจ้าสมควรจะทำ สรรเสริญพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change