ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ข้อความนี้เหมาะที่จะใช้ในเวลาที่พระนามของพระเจ้าไม่ได้รับเกียรตินะครับ: พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าเรามาก ทรงบริสุทธิ์กว่าเรามาก การที่จะเข้ามาหาพระองค์ก็น่าจะทำให้เราคิดได้ทันทีว่าเราได้ทำบาปมากมายเพียงใด และเราไม่สมควรที่จะอยู่ต่อหน้ากษัตริย์ที่เต็มไปด้วยสง่าราศี การที่จะได้สัมผัสกับพระเจ้า การที่จะยืนต่อหน้าพระองค์ หรือการที่จะตระหนักถึงความบริสุทธิ์ของพระองค์คือการที่เราต้องถ่อมใจและยำเกรงต่อพระองค์ พระนามของพระเจ้า ความบริสุทธิ์ของพระเจ้า ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า และความต้องการของเราที่จะยำเกรงในพระองค์ก็ไม่ใช่เป็นเพียงทฤษฎีอีกต่อไป; สิ่งเหล่านั้นกลายเป็นสิ่งที่เราอยากทำในชีวิตของเรา!

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอทรงโปรดยกโทษให้ข้าพระองค์ในเวลาที่ข้าพระองค์ไม่จริงจังในเรื่องความบริสุทธิ์และพระเกียรติของพระองค์ ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์สำหรับการใช้พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ในทางที่ไม่ถวายเกียรติแด่พระองค์ ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ที่ไม่เห็นค่าของพระนามแห่งความยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่แสดงให้เห็นในพระคัมภีร์ ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์รู้ว่าข้าพระองค์ไม่สมบูรณ์แบบ มีข้อบกพร่องล้มเหลว และมีความชั่วร้าย ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ เพราะถ้าไม่มีพระคุณและความบริสุทธิ์ของพระองค์ ข้าพระองค์ก็ไม่สามารถเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้ ข้าพระองค์ขอการยกโทษจากพระองค์ในพระนามของพระบุตรผู้บริสุทธิ์ พระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น