ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราประเมินค่าของคู่ครองของเรา จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราบอกกับสังคมว่าเราเห็นค่าภรรยาที่ซื่อสัตย์ของเรามากกว่าดาราหญิงหน้าใหม่ที่มีแต่กิเลส จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเห็นค่าของนิสัยภายในมากกว่าเงินทอง ผมเชื่อว่าวัฒนธรรมของเราจะเปลี่ยนไป มีการแต่งงานที่ดีมากขึ้น และก็มีลูกหลานที่เข้มแข็งในความเชื่อและปรับตัวได้ดีมากขึ้น และผมรู้ว่าพระเจ้าจะพอพระทัย

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ขอบพระคุณสำหรับผู้หญิงแห่งความเชื่อทั้งหลายในพระคัมภีร์ ขอบพระคุณที่ข้าพระองค์ได้เจอผู้หญิงที่เดินตามพระองค์ในอาณาจักรของพระองค์ ขอทรงใช้ข้าพระองค์ที่จะแสดงให้เห็นว่าข้าพระองค์เห็นค่าของผู้หญิงที่เชื่อฟังพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาภรรยาที่เต็มไปด้วยคุณงามความดีและเดินตามพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น