ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เปาโลบอกทิโมธีว่า หนึ่งในสมบัติที่ทรงคุณค่ามากในชีวิตคือการได้ค้นพบกับความพึงพอใจในทางของพระเจ้า (1 ทิโมธี 6:6) คุณสมบัติข้อนี้ จะทำให้เรามองเห็นว่าเหตุการณ์ร้ายที่มากระทบกาย ยังไม่สำคัญเท่ากับท่าทีที่เราตอบสนองต่อเหตุการณ์ร้ายนั้น ที่สำคัญที่สุดคืออะไรก็ไม่สำคัญเท่ารักพระเจ้าสุดจิตสุดใจ คนที่ร่ำรวยและอยู่ในทางของพระเจ้า (ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากในสายตาพระเยซู) ก็คือคนที่ทำให้เห็นว่าพวกเขาพอใจที่จะติดตามพระเจ้า ไม่ว่าจะยากจนหรือมั่งมี ส่วนคนที่ยากจนและอยู่ในทางของพระเจ้า ก็จะมีลักษณะเดียวกัน ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุด ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราร่ำรวยเงินทองขนาดไหน แต่อยู่กับว่าเราร่ำรวยพระคุณขนาดไหนต่างหาก

Thoughts on Today's Verse...

Paul tells Timothy that one of life's greatest treasures is to find contentment in godliness (1 Tim. 6:6). With this treasure, our physical circumstances become far less important to us than the character we display in those circumstances. Our bottom line is less important than loving God from the bottom of our heart. Those who are wealthy and show godliness, a very difficult challenge according to Jesus, are those who have demonstrated that they are content to be godly and will be that kind of person with or without wealth. Those who are poor and are godly have demonstrated the same ability. So the bottom line is not how rich are we in money, but how rich are we in grace!

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้สัตย์ซื่อและมั่นคง ข้าพเจ้าก็ยังคงไม่มีสันติสุขและยังมีความโลภอยู่ในจิตใจ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าค้นพบกับความพึงพอใจในการทรงสถิตอยู่ของพระองค์และมีอุปนิสัยใจคอที่พระองค์พอใจด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Steadfast and Faithful Father, still my restless and sometimes covetous heart and help me find my contentment in your presence and character in my life. In the name of Jesus. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ฟิลิปปี 4:11

ความคิดเห็น