ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เปาโลบอกทิโมธีว่า หนึ่งในสมบัติที่ทรงคุณค่ามากในชีวิตคือการได้ค้นพบกับความพึงพอใจในทางของพระเจ้า (1 ทิโมธี 6:6) คุณสมบัติข้อนี้ จะทำให้เรามองเห็นว่าเหตุการณ์ร้ายที่มากระทบกาย ยังไม่สำคัญเท่ากับท่าทีที่เราตอบสนองต่อเหตุการณ์ร้ายนั้น ที่สำคัญที่สุดคืออะไรก็ไม่สำคัญเท่ารักพระเจ้าสุดจิตสุดใจ คนที่ร่ำรวยและอยู่ในทางของพระเจ้า (ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากในสายตาพระเยซู) ก็คือคนที่ทำให้เห็นว่าพวกเขาพอใจที่จะติดตามพระเจ้า ไม่ว่าจะยากจนหรือมั่งมี ส่วนคนที่ยากจนและอยู่ในทางของพระเจ้า ก็จะมีลักษณะเดียวกัน ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุด ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราร่ำรวยเงินทองขนาดไหน แต่อยู่กับว่าเราร่ำรวยพระคุณขนาดไหนต่างหาก

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้สัตย์ซื่อและมั่นคง ข้าพเจ้าก็ยังคงไม่มีสันติสุขและยังมีความโลภอยู่ในจิตใจ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าค้นพบกับความพึงพอใจในการทรงสถิตอยู่ของพระองค์และมีอุปนิสัยใจคอที่พระองค์พอใจด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น