ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การนมัสการที่โบสถ์ในวันอาทิตย์ไม่ได้เป็นเป้าหมายของชีวิตของเราบนโลกใบนี้ แม้ว่าการนมัสการวันอาทิตย์และการนมัสการแบบส่วนตัวจะเป็นเรื่องสำคัญ แต่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเป้าหมายเราเท่านั้น เราอยู่ที่นี่เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยริมฝีปากของเรา ด้วยชีวิตของเรา ด้วยหัวใจและมือของเรา ในโลกรอบตัวเราที่ติดอยู่ในกับดักของซาตานพระเจ้าต้องการให้เราได้ยินการที่ทรงเรียกเราของพระองค์ทั้งในคริสตจักรและการนมัสการส่วนตัวของเรา และทรงอยากให้เราตอบด้วยการพูดว่า "ข้าพระองค์อยู่ที่นี่ โปรดใช้ข้าพระองค์!" จากนั้นพระองค์ก็ต้องการให้เราเข้าสู่โลกเพื่อเข้าไปช่วยเหลือ เพื่อทำสร้างความแตกต่างให้คนอื่นเห็นการนมัสการของเรา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าที่รัก พระศิลาและที่ลี้ภัยแห่งจิตวิญญาณของข้าพระองค์ ขอบพระคุณสำหรับประสบการณ์ที่ข้าพระองค์มีในชีวิต ขอบพระคุณสำหรับความสามารถที่พระองค์ให้แก่ข้าพระองค์ ตั้งแต่เมื่อข้าพระองค์ อยู่ในท้องของแม่ ขอบพระคุณสำหรับของประทานที่พระวิญญาณของพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์มาเป็นลูกของพระองค์ พระบิดาที่รัก ในเวลานี้ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ที่จะรู้ว่าข้าพระองค์จะใช้ของประทานเหล่านี้ที่ไหนอย่างไรในแผ่นดินของพระองค์ เพื่อเป็นพระพรให้แก่คนที่อยู่ในโลกนี้ เพื่อที่ข้าพระองค์จะสามารถช่วยให้คนอื่น ๆ มาหาพระองค์ได้ และช่วยสร้างร่างกายพระคริสต์และเป็นการอวยพรคนของพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น