ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มีหลายคนได้รับการอวยพระพรให้มีความสุขอย่างมากมาย — ถ้าไม่ใช่การอวยพรทางด้านกายภาพและทางการเงิน แน่นอนที่สุดว่าจะเป็นพระพรด้านของประทานฝ่ายจิตวิญญาณ พระเจ้าได้ทำสิ่งที่ดีสำหรับเรา ขอให้เราสรรเสริญพระองค์ด้วยเพลงสรรเสริญและใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสุข!

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เมตตา ขอบพระคุณที่พระองค์ได้อวยพรข้าพระองค์ในหลายๆ ทาง ของขวัญแห่งความรอดโดยพระเยซูพระบุตรของพระองค์ เป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ และทำให้ข้าพระองค์มีความหวังและความเชื่อมั่นในอนาคต ขอให้การอวยพระพรทางกายภาพและทางการเงินที่พระองค์ให้แก่ข้าพระองค์ นำสง่าราศีมาสู่พระองค์! ในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น