ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คนที่แสวงหาคำสอนแห่งสติปัญญาของพระเจ้าและวางใจในพระองค์ก็จะพบความรุ่งเรืองสมบูรณ์ที่น่าชื่นชมยินดี หลัการนี้ใช้ไม่ได้กับโลกที่เต็มไปด้วยการโฆษณา ความเข้าใจนี้เป็นกุญแจสู่การมีชีวิตที่ได้รับการอวยพระพรและชีวิตที่รุ่งเรือง

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้มีปัญญา ผู้เป็นนิรันดร์ ขอทรงเปิดความคิดข้าพระองค์ให้เข้าใจสติปัญญาของพระองค์ และเปิดใจข้าพระองค์ให้เห็นพระคุณของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น