ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"กฏหมู่ชนะ" นี่แหละคือหลักการของประชาธิปไตย พวกนักการเมืองก็ใช้หลักการนี้กันอย่างแพร่หลายมาหลายยุคหลายสมัยแล้ว แต่ "กฏหมู่" ใช้ไม่ได้กับเรื่องอาณาจักรของพระเจ้า เพราะพระเจ้าเป็นผู้ตั้งมาตรฐาน ไม่ใช่เรา เป้าหมายคือความบริสุทธิ์ของพระเจ้า ไม่ใช่แค่อยากจะเป็นคนดีกว่าคนอื่นๆ สิ่งที่น่าเศร้าคือ คนส่วนใหญ่หลงทาง หาทางไปสู่องค์เจ้าชีวิตไม่เจอ เพราะอยากทำในแบบของตัวเอง สิ่งนี้แหละที่เป็นปัญหาใหญ่ เพราะสุดท้ายแล้วก็นำไปสู่ความหายนะ พระเจ้า พระผู้สร้างและผู้ค้ำจุนโลกนี้ เป็นแต่เพียงผู้เดียวที่มีสิทธจะวางแผนให้กับสรรพสิ่งทั้งหลาย เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว ก็ให้พวกเรามาขอความช่วยเหลือและการทรงนำจากพระองค์กันเถอะ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ขอโปรดให้จิตใจ ความคิด คำพูด เวลา การงาน ครอบครัว และชีวิตของข้าพเจ้า เป็นไปตามแนวทางของพระองค์ด้วยเถิด ข้าพเจ้าอยากมีชีวิตที่ทำให้พระองค์พอใจ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น