ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คำพูดที่น่าทึ่งที่สุดอันหนึ่งของพระเยซูคือ พระองค์บอกกับพระบิดาในสวรรค์ว่า "ลูกได้ทำงานทุกอย่างที่พระองค์ให้ลูกทำจนเสร็จสิ้นแล้ว" อันที่จริงตอนลมหายใจเฮือกสุดท้ายของ พระองค์บนไม้กางเขนนั้น พระองค์พูดว่า "สำเร็จแล้ว" ขอให้เราใช้ชีวิตที่เน้นการถวายเกียรติให้กับพระเจ้าเป็นอันดับแรก นี่คือจุดประสงค์ในชีวิตเราในฐานะลูกของพระเจ้า (เอเฟซัส 1:6, 12, 14; 1 เปโตร 2:9-10) ยิ่งเราใช้ชีวิตที่ใส่ใจเรื่องอาณาจักรของพระเจ้ามากเท่าไหร่ (มัทธิว 6:33) เราก็ยิ่งจะมั่นใจได้ว่าเราจะไปถึงเส้นชัยได้แบบเดียวกับพระเยซู

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดได้รับเกียรติจากชีวิตของข้าพเจ้า โปรดใช้ข้าพเจ้าที่จะนำคนอื่นให้มารู้จักพระองค์และพระคุณของพระองค์ด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น