ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คนหนุ่มๆอาจจะดูเหมือนว่ามีความกระตือรือร้น ความมุ่งมั่น และเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน แต่สำหรับผู้ใหญ่ กลับมองว่าคนหนุ่มๆนั้นหัวรั้น ไม่เชื่อฟังและวู่วาม เรื่องการมองต่างมุมของคนต่างวัย มันก็เกิดขึ้นในทุกยุคทุกสมัย คนหนุ่มก็จะมองว่าผู้ใหญ่นั้นสุขุมรอบคอบ คาดเดาได้ และเปลี่ยนแปลงยาก ความต่างของอายุนี้ บางครั้งก็ก่อให้เกิดปัญหาและความขัดแย้งได้ แต่ทั้งสองฝ่ายก็มีสิ่งที่จะเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันได้ แต่ไม่ว่าคริสเตียนผู้ใหญ่จะทำผิดแค่ไหน คนหนุ่มก็ยังต้องให้ความเคารพนับถือพวกเขาอยู่ดี เพราะพวกเขายังคงตั้งมั่นอยู่ในความเชื่อมาจนถึงทุกวันนี้ แต่คริสเตียนผู้ใหญ่ก็ต้องยอมรับฟังคำตักเตือนของคริสเตียนหนุ่มๆด้วย โดยเฉพาะเมื่อพวกเขาทำด้วยการอธิษฐานอ้อนวอน ที่ได้แสดงออกอย่างนอบน้อม ด้วยความรัก และด้วยความเคารพต่อคริสเตียนผู้ใหญ่

คำอธิษฐาน

ข้าแต่ พระเจ้าผู้เป็นนิรันดร์ พระบิดาแห่งบรรพบุรุษของข้าพเจ้า และเป็นความมั่นคงในอนาคตของข้าพเจ้า โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าเป็นคนที่เชื่อถือได้ โดยเฉพาะตอนที่ร่วมงานกับคนต่างวัย ขอให้ข้าพเจ้าเคารพและระมัดระวังน้ำเสียงเมื่อพูดคุยกับผู้ใหญ่ ขอให้ข้าพเจ้าเป็นคนที่ยืดหยุ่นและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อทำผิดและเจอกับคำตักเตือนจากรุ่นน้อง ยิ่งกว่านั้น พระบิดาเจ้าข้า ขอให้ข้าพเจ้าได้เจอะเจอกับคนที่รักข้าพเจ้ามากพอที่จะยอมอภัยให้กับความผิดของข้าพเจ้า และรักข้าพเจ้ามากพอที่จะชี้ข้อผิดพลาดของข้าพเจ้าให้เห็น เพื่อช่วยให้ข้าพเจ้าเติบโตยิ่งกว่าพวกเขา อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น