ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การแสดงความรักความห่วงใยต่อคนที่หมดหนทางและถูกเมินเฉยนั้น เป็นสิ่งที่ฝังรากลึกอยู่ในหัวใจของพระเจ้าอยู่แล้ว และพระคัมภีร์เดิมก็เน้นย้ำให้ทำด้วย หนึ่งในปัญหาภายในที่สำคัญลำดับต้นๆที่คริสตจักรในยุคแรกต้องจัดการอย่างเร่งด่วนในทางสร้างสรร คือเรื่องอคติและการละเลยต่อหญิงม่ายชาวกรีกในกรุงเยรูซาเล็ม พระเจ้าถือว่าเรื่องนี้สำคัญและคริสตจักรในยุคแรกก็เห็นอย่างนั้นด้วย เปาโลได้เตือนพวกเราอีกด้วยว่า เราต้องเป็นห่วงเป็นใยแม่ม่ายในยุคปัจจุบันนี้เหมือนที่ในยุคนั้นทำด้วย (จะเห็นได้ว่า ยากอบได้พูดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องความห่วงใยที่มีต่อแม่ม่ายและเด็กกำพร้าด้วยเหมือนกัน ดูหนังสือยากอบ 1:27)

Thoughts on Today's Verse...

Practical loving concern for those who are powerless and forgotten is rooted in the heart of God and championed in Old Testament Law. One of the first internal problems the early church urgently and positively dealt with was prejudice and neglect of the Greek speaking widows in Jerusalem. It was important to God and to them! Paul further reminds us that we better have the same concern for widows today! (Notice that James extends that same concern for both widows and orphans! James 1:27)

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ทรงรัก โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าด้วย ที่บางครั้งก็จมปลักอยู่กับโอกาศหรือหมกมุ่นอยู่กับปัญหาของตัวเอง จนลืมสนใจคนรอบข้าง ไม่ได้หันไปดูแลพี่น้องที่โบสถ์ที่ต้องการความช่วยเหลือ รวมถึงคนนอกที่ไม่ใช่คริสเตียนด้วย โปรดให้พระวิญญาณของพระองค์สัมผัสจิตใจข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้ใส่ใจฟัง เฝ้ามอง และช่วยเหลือในสิ่งที่พวกเขาขัดสน ขอบคุณสำหรับความห่วงใยของพระองค์ที่มีต่อทุกๆคน โปรดใช้ข้าพเจ้าให้เป็นคนหนึ่งที่จะเอาความห่วงใยของพระองค์ ไปอวยพรให้กับคนที่ขัดสนเหล่านั้นด้วยเถิด อธิษฐานในนามอันเลอค่าของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Forgive me, loving Father, for I sometimes get so lost in my own opportunities and problems that I don't look around and check on those in my church family who need my help much less those in need who are not Christians. Touch me with your Spirit so that I may better hear, see, and respond to their needs. Thank you for your concern for all people, and please use me as one of your tools of concern to bless those in need. In the precious name of Jesus I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 ทิโมธี 5:3

ความคิดเห็น