ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การแสดงความรักความห่วงใยต่อคนที่หมดหนทางและถูกเมินเฉยนั้น เป็นสิ่งที่ฝังรากลึกอยู่ในหัวใจของพระเจ้าอยู่แล้ว และพระคัมภีร์เดิมก็เน้นย้ำให้ทำด้วย หนึ่งในปัญหาภายในที่สำคัญลำดับต้นๆที่คริสตจักรในยุคแรกต้องจัดการอย่างเร่งด่วนในทางสร้างสรร คือเรื่องอคติและการละเลยต่อหญิงม่ายชาวกรีกในกรุงเยรูซาเล็ม พระเจ้าถือว่าเรื่องนี้สำคัญและคริสตจักรในยุคแรกก็เห็นอย่างนั้นด้วย เปาโลได้เตือนพวกเราอีกด้วยว่า เราต้องเป็นห่วงเป็นใยแม่ม่ายในยุคปัจจุบันนี้เหมือนที่ในยุคนั้นทำด้วย (จะเห็นได้ว่า ยากอบได้พูดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องความห่วงใยที่มีต่อแม่ม่ายและเด็กกำพร้าด้วยเหมือนกัน ดูหนังสือยากอบ 1:27)

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ทรงรัก โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าด้วย ที่บางครั้งก็จมปลักอยู่กับโอกาศหรือหมกมุ่นอยู่กับปัญหาของตัวเอง จนลืมสนใจคนรอบข้าง ไม่ได้หันไปดูแลพี่น้องที่โบสถ์ที่ต้องการความช่วยเหลือ รวมถึงคนนอกที่ไม่ใช่คริสเตียนด้วย โปรดให้พระวิญญาณของพระองค์สัมผัสจิตใจข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้ใส่ใจฟัง เฝ้ามอง และช่วยเหลือในสิ่งที่พวกเขาขัดสน ขอบคุณสำหรับความห่วงใยของพระองค์ที่มีต่อทุกๆคน โปรดใช้ข้าพเจ้าให้เป็นคนหนึ่งที่จะเอาความห่วงใยของพระองค์ ไปอวยพรให้กับคนที่ขัดสนเหล่านั้นด้วยเถิด อธิษฐานในนามอันเลอค่าของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น