ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ถ้าย้อนกลับไปในปี ค.ศ 20 ได้ คุณคงไปหาพระเยซูที่เมืองนาซาเร็ธ และบอกกับผู้คนว่า "พระเจ้าอยู่ที่นี่" คำสอนที่ว่าพระเจ้าเป็นทั้งพระเจ้าและมนุษย์ —เป็นพระเจ้าเต็มตัวแต่ยอมสละทุกสิ่งที่เกี่ยวกับพระเจ้าจนหมดสิ้น (ฟิลิปปี 2:5-7) ซึ่งเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อจริงๆ แต่นี่แหละคือความจริงอันสุดยอดของพระคุณ พระเจ้าเลือกที่จะเป็นเหมือนเรา เพราะเราไม่สามารถเป็นเหมือนพระองค์ได้ และที่พระเจ้าต้องลงมาหาเรา ก็เพราะเราไม่สามารถขึ้นไปหาพระองค์ได้ ในพระเยซู พระเจ้าได้มาหาเราอย่างเต็มตัว เพื่อเราจะได้เต็มบริบูรณ์ในพระองค์

Thoughts on Today's Verse...

If you had known Jesus' address in Nazareth along about A.D. 20, you could have gone to that house and said, "God lives here!" While the doctrine of Jesus being fully God and fully man — fully God yet having emptied himself of all of his divine privilege (Phil. 2:5-7) — is nearly impossible to fully understand, it is the awesome reality of grace. God chose to be like us because we could not be like him. God came down to us because we could not ascend to him. In Jesus, God came to us in fullness so we could be full in him.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ ข้าพเจ้ายอมรับเลยว่าพระองค์นั้นยิ่งใหญ่เกินความเข้าใจจริงๆ พระองค์นั้นช่างอัศจรรย์ ยิ่งใหญ่และน่าเกรงขาม เกินกว่าที่ข้าพเจ้าจะเอื้อมถึง ข้าแต่พระเจ้า พระคุณของพระองค์นั้นถึงกับทำให้ข้าพเจ้ามึนงงไปเลย ขอบคุณที่ส่งพระเยซูมา ทำให้ข้าพเจ้ารู้จักพระองค์ได้ ขอบคุณที่ส่งพระเยซูมา เพื่อข้าพเจ้าจะได้รับการอภัยโทษ ขอบคุณที่ส่งพระเยซูมา เพื่อข้าพเจ้าจะได้กลับบ้านไปอยู่กับพระองค์ชั่วนิจนิรันดร์ ขอบคุณพระเยซูที่ยอมมาเพื่อไถ่ข้าพเจ้า และได้กลับไปหาพระบิดา เพื่อข้าพเจ้าจะสามารถพูดคุยกับพระบิดาได้ผ่านทางพระองค์ ข้าแต่พระเยซู เพราะชื่อและพระคุณของพระองค์ ทำให้ข้าพเจ้ากล้าที่จะอธิษฐานถึงพระบิดาของข้าพเจ้าได้ อาเมน

My Prayer...

Almighty God, I acknowledge that you are too great for me to comprehend. Yet as marvelous and mighty and majestic as you are, you’re greater than my mind can grasp. And your grace, O God, amazes me. Thank you for sending Jesus so I can know you. Thank you for sending Jesus so I could be forgiven. Thank you for sending Jesus so I can go home to you and live forever. Thank you Jesus, for coming to redeem me and then returning back to the Father so I can speak to him through you. In your name Jesus, and because of your grace, I pray with boldness before our Father. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โคโลสี 2:9-10

ความคิดเห็น