ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

แต่ละรุ่นจะต้องมีคนที่ความเชื่อคนแรกของยุคตัวเอง การเปลี่ยนความเชื่อต้องใช้เวลามากกว่าแค่การได้สืบทอดต่อกันมาในทางของพระเจ้าและเรื่องราวสิ่งที่พระเจ้าทำในอดีต แต่การจะมีความเชื่อต้องได้รับประสบการณ์ใหม่ของการสถิตย์อยู่ด้วยของพระเจ้า!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ส่งผ่านความเชื่อในพระองค์ และความรักที่มีต่อพระองค์ ไปถึงยังลูกหลานของข้าพระองค์ และผู้เชื่อหนุ่มสาวคนอื่นๆ ด้วย ยิ่งไปกว่านั้นพระบิดา ขอทรงช่วยให้พวกเขาได้สัมผัสกับอำนาจของพระองค์ และได้มีประสบการณ์ที่พระองค์กระทำสิ่งยิ่งใหญ่ผ่านทางงานของพระองค์และการรับใช้ที่เสียสละ อธิษฐานในพระนามของพระเยซู! อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น