ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูมาเพื่อทำงานของพระเจ้า พระองค์มาในฐานะพระบุตรของพระเจ้า มาเพื่อเผยให้เห็นถึงพระเจ้า พระเยซูมาและคนสรรเสริญพระเจ้า พระองค์มาเพื่อที่คนจะได้เห็นพระเจ้า คุณรู้จักพระเยซูไหม ถ้าคุณรู้จัก แล้วคุณรู้จักพระองค์ดีพอเท่าที่คุณควรจะรู้หรือเปล่า

Thoughts on Today's Verse...

Jesus came to do the work of God. Jesus came as the Son of God. Jesus came to reveal God. Jesus came and people praised God. Jesus came so people could see God. Do you know Jesus? If you do, do you know him as well as you should?

คำอธิษฐาน

โอ พระบิดาผู้เมตตา และพระเจ้าผู้เป็นนิรันดร์ ขอบพระคุณที่สำแดงพระองค์ ความรัก พระคุณ และความรอดของพระองค์ผ่านมาทางพระเยซูคริสต์ เราขอบพระคุณที่พระองค์มาที่โลกนี้และทำให้เราเป็นลูกของพระองค์ ขอให้พระสิริและคำสรรเสริญมีแด่พระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

O Gracious Father and Eternal God, thank you for revealing yourself, your love, your grace, and your salvation in Jesus. We thank you for visiting our world and making us your children. To you, O God, belongs all glory and praise in the name of Jesus Christ. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ลูกา 7:16

ความคิดเห็น