ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูมาเพื่อทำงานของพระเจ้า พระองค์มาในฐานะพระบุตรของพระเจ้า มาเพื่อเผยให้เห็นถึงพระเจ้า พระเยซูมาและคนสรรเสริญพระเจ้า พระองค์มาเพื่อที่คนจะได้เห็นพระเจ้า คุณรู้จักพระเยซูไหม ถ้าคุณรู้จัก แล้วคุณรู้จักพระองค์ดีพอเท่าที่คุณควรจะรู้หรือเปล่า

คำอธิษฐาน

โอ พระบิดาผู้เมตตา และพระเจ้าผู้เป็นนิรันดร์ ขอบพระคุณที่สำแดงพระองค์ ความรัก พระคุณ และความรอดของพระองค์ผ่านมาทางพระเยซูคริสต์ เราขอบพระคุณที่พระองค์มาที่โลกนี้และทำให้เราเป็นลูกของพระองค์ ขอให้พระสิริและคำสรรเสริญมีแด่พระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น