ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คนแต่ละรุ่นๆจะต้องมีประสบการณ์ตรงในด้านความเชื่อของพวกเขาเอง การจะเปลี่ยนความเชื่อนั้น มันไม่ใช่แค่ว่าได้รับมรดกทางความเชื่อมา หรือได้ฟังเรื่องราวต่างๆที่พระเจ้าทำในอดีต แต่มันต้องสัมผัสได้ด้วยตัวเองถึงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าในปัจจุบันนี้ด้วยเหมือนกัน

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าส่งต่อความเชื่อในพระองค์ และความรักต่อพระองค์ ไปยังลูกหลานและผู้เชื่อหนุ่มสาวคนอื่นๆด้วย ยิ่งไปกว่านั้น "อับบา"พระบิดา โปรดให้พวกเขาได้สัมผัสด้วยตัวเองถึงฤทธิ์อำนาจของพระองค์ และการกระทำอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ตอนที่พวกเขาทำงานการประกาศและรับใช้ด้วยความเสียสละด้วยเถิด อธิษฐานในนามอันทรงฤทธิ์ของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น