ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูมาทำงานของพระเจ้า พระเยซูมาในฐานะพระบุตรของพระเจ้า พระเยซูมาเพื่อเผยให้เห็นถึงพระเจ้า พระเยซูมาและผู้คนก็ต่างพากันสรรเสริญพระเจ้า พระเยซูมาเพื่อที่คนจะได้เห็นพระเจ้า คุณรู้จักพระเยซูไหม ถ้ารู้จัก คุณคิดว่าคุณรู้จักพระองค์ดีแค่ไหน

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้เมตตา และพระเจ้าผู้เป็นนิรันดร์ ขอบคุณที่สำแดงพระองค์ ความรัก พระคุณ และความรอดของพระองค์ผ่านมาทางพระเยซู เราขอบคุณที่พระองค์ได้มาเยี่ยมเยียนโลกนี้และทำให้เราเป็นลูกของพระองค์ ข้าแต่พระเจ้า ขอให้พระองค์ได้รับสง่าราศีและคำสรรเสริญเถิด ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น