ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ช่างเป็นภาพที่สวยงามจริงๆ พระเยซูที่ตายเพื่อเรา จะเลี้ยงดูเราและฟื้นฟูเรา พระเจ้าผู้ที่ความเป็นนิรันดร์ทั้งหมดแขวนอยู่ จะใช้เวลาปลอบใจเราเป็นการส่วนตัว มิน่าละ เปาโลถึงได้พูดว่า ความทุกข์ยากลำบากที่เขาต้องเจอในตอนนี้ เปรียบเทียบกันไม่ได้เลยกับสง่าราศีที่พระเจ้าจะสำแดงแก่เรา (โรมัน 8:18)

คำอธิษฐาน

พระเจ้าพระบิดา องค์เจ้าชีวิตผู้ครอบครองทุกสิ่งที่ทรงสร้าง ขอบคุณสำหรับความรักอันอัศจรรย์ของพระองค์ที่มีต่อข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้าไม่สมควรจะได้รับพระคุณอันใหญ่หลวงนี้ของพระองค์ ข้าพเจ้าถึงได้ดีใจมากที่ได้มันมา ถึงข้าพเจ้าจะพยายามแค่ไหนก็ตามที่จะถวายเกียรติแด่พระองค์มันก็ยังไม่ได้เรื่องอยู่ดี แต่ขอบคุณพระองค์ที่สัญญาว่าจะต้อนรับข้าพเจ้าไปอยู่ต่อหน้าพระองค์ และจะดูแลและปลอบโยนข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้ากลับบ้านมาหาพระองค์ ข้าแต่องค์เจ้าชีวิต ความรักของพระองค์นั้นเกินกว่าที่ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้ และทำให้ข้าพเจ้าซาบซึ้งสุดหัวใจ ในขณะที่ความรักนั้นเติมข้าพเจ้าจนเต็มล้นไปด้วยความอัศจรรย์ใจและคำสรรเสริญ ขอสรรเสริญในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น