ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การสรรเสริญย่อมเกี่ยวโยงกับนิสัยใจคอของเรา ดังนั้นเราจะนมัสการพระเจ้าแบบไหน ก็ขึ้นอยู่กับเจตนาและการทุ่มเทของเรา ว่าเราอยากจะรู้จักและใช้ชีวิตตามใจพระองค์มากน้อยแค่ไหน แต่แน่นอนไม่มีการนมัสการที่สมบูรณ์แบบหรอก แต่พระคุณของพระองค์ก็จะปกปิดส่วนที่ขาดตกบกพร่องนั้น แต่เราจะต้องไม่เอาพระคุณมาเป็นข้ออ้างที่จะเกียจคร้านฝ่ายจิตวิญญาณหรือปล่อยตัวปล่อยใจไปตามกิเลส

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ข้าพเจ้าอยากมีลักษณะเหมือนกับพระองค์มากขึ้น ถึงแม้จะไม่มีวันเป็นไปได้ที่จะมีฤทธิ์เดชหรือสง่าราศีเหมือนกับพระองค์ โปรดเปิดตาของข้าพเจ้าและให้พระวิญญาณทำให้ใจข้าพเจ้าสว่างขึ้น ตอนนี้ที่ข้าพเจ้าพยายามทำตามใจพระองค์อย่างที่พระคัมภีร์บอกให้ทำ และพยายามเชื่อฟังอย่างดีในแต่ละวัน โปรดยกโทษให้กับความผิดบาปของข้าพเจ้า และโปรดสร้างใจที่สะอาดและบริสุทธิ์ขึ้นในตัวข้าพเจ้า พร้อมกับทำให้ข้าพเจ้าทุ่มเทในการทำตามใจพระองค์ด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น