ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ยิ่งเราพยายามเอาใจพระองค์และวางใจในพระคุณของพระองค์มากเท่าใด พระคุณของพระองค์ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้น เราก็จะมีสายสัมพันธ์กับพระองค์และต่อกันและกันด้วย และเมื่อความตายของพระเยซู "ครั้งเดียวเพียงพอสำหรับเราทุกคน" ฤทธิ์อำนาจนั้นก็แผ่ซ่านไปนานแสนนานตราบเท่าที่หัวใจเรายังพึ่งพระคุณของพระองค์ และเดินอยู่ในทางของพระองค์

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้เต็มไปด้วยความรัก ขอบคุณที่ให้พระเยซูมาเป็นของขวัญ แล้วยังทำให้ข้าพเจ้าสะอาดหมดจดผ่านทางความตายของพระองค์อีกด้วย โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าทุ่มเทให้กับพระองค์มากขึ้น ขอบคุณที่ให้ความเชื่อมั่นว่า ตราบใดที่ข้าพเจ้ายังทำตามใจพระองค์และมีชีวิตอยู่ในพระองค์ พระองค์ก็จะยกโทษความผิดบาปให้กับข้าพเจ้า และทำให้ข้าพเจ้าสะอาดหมดจดและเป็นคนใหม่ อธิษฐานขอบคุณในนามอันยิ่งใหญ่ของพระเยซู ผู้ยอมตายแทนข้าพเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น