ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อเราอายุยังน้อยและมีหลายอย่างที่ต้องทำ ก็จะมีสิ่งต่างๆ ที่สามารถดึงความสนใจของเราจากสิ่งที่มีความสำคัญไปได้ เราต้องให้พระเจ้าดึงความสนใจของเราด้วยพระคุณของพระองค์จากตอนแรกๆ ที่มีความตื่นเต้นและความชื่นชมยินดี เพื่อที่พระองค์จะใช้เราทำในสำหรับสิ่งที่ดีกว่าในงานของพระเจ้าได้ สำหรับเราหลายคน อายุได้กลายมาเป็นข้อจำกัดไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะไม่ดีนะครับ เพียงแต่ว่าเราต้องจัดลำดับความสำคัญของเราให้ดี หวังว่าเราได้เรียนรู้บทเรียนของความเชื่อในวัยเยาว์ของเรา เพื่อให้เรามีความเป็นผู้ใหญ่และมีปัญญาที่จะเป็นพี่เลี้ยง เป็นตัวอย่าง และเป็นผู้ให้คำปรึกษาสำหรับคนรุ่นหลัง

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ข้าพระองค์อธิษฐานสำหรับเยาวชนแห่งคริสตจักรของพระองค์ ขอให้พวกเขามีความรักและความชื่นชมยินดีในการที่พวกเขาได้พบกับพระองค์และติดตามพระเยซู ขอให้ความเชื่อของพวกเขาเป็นความเชื่อที่แท้จริง มีชีวิต มีความสุข และความสำเร็จ! ขอทรงช่วยพวกเขาให้รู้ถึงการสถิตย์อยู่ด้วย ชัยชนะ และพระคุณของพระองค์ตลอดในช่วงที่พวกเขาเป็นผู้ใหญ่ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น