ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ตอนที่เรายังเป็นหนุ่มเป็นสาว เราก็วุ่นวายทำหลายสิ่งนัก จนบางครั้งก็ลืมทำสิ่งที่สำคัญไป ในวัยนี้ที่ชีวิตเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ตื่นเต้นและเร้าใจ เราต้องยอมให้พระเจ้ารวบรวมความกะตือรือร้นเหล่านั้นของเราให้มาอยู่ใต้ร่มพระคุณของพระองค์ เพื่อเราจะได้ทำสิ่งที่ดีกว่าสำหรับพระองค์ พวกเราส่วนใหญ่ เมื่ออายุมากขึ้นก็จะค่อยๆมีข้อจำกัดที่เพิ่มขึ้นด้วยไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่ง แต่ไม่ได้แปลว่าชีวิตจะต้องเลวร้ายนะ เพียงแต่เราเริ่มรู้ว่าอะไรสำคัญควรทำก่อนทำหลัง หวังว่าเราจะมีประสบการณ์ในเรื่องความเชื่อตอนที่เรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวกัน เพื่อภายหลังเราจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่มีสติปัญญา ที่จะมาเป็นพี่เลี้ยง เป็นตัวอย่าง และเป็นผู้ให้คำปรึกษาสำหรับคนรุ่นหลังต่อไป

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ข้าพเจ้าขออธิษฐานสำหรับคนหนุ่มสาวในคริสตจักรของพระองค์ ขอให้พวกเขามีความรักและความชื่นชมยินดีที่ได้ค้นพบพระองค์และติดตามพระเยซู ขอให้ความเชื่อของพวกเขานั้น จริงแท้แน่นอน มีชีวิตชีวา มีความสุข และมีชัย ให้พวกเขาได้สัมผัสถึงสง่าราศีของพระองค์ด้วย โปรดให้ความเชื่อมั่นที่พวกเขามีต่อการทรงสถิตอยู่ ชัยชนะ และพระคุณของพระองค์ ติดตัวพวกเขาไปจนเติบใหญ่ด้วยเถิด อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น