ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูเตือนเราที่จะ "แบกกางเขนของคุณทุกวันและตาม" พระองค์ ทางแห่งความจริงเป็นทางเลือกในชีวิตประจำวัน การที่เราไม่พยายามมุ่งมั่นที่จะให้พระองค์เป็นศูนย์กลางของชีวิต เป็นความสำคัญสูงสุดในทุกการตัดสินใจของเรา ก็เป็นการออกไปไกลจากชีวิตที่พระองค์ทรงเรียกเรา การตัดสินใจใดๆ ที่ไม่มีการพยายามแสวงหาว่าเป็นที่ชอบพระทัยของพระองค์หรือไม่ คือการตัดสินใจที่วางพระองค์ไว้นอกชีวิตของเรา ดังนั้น ขอให้เราตั้งใจจดจ่อที่พระองค์ ให้เราเลือกทางของพระองค์ ทางแห่งความจริง ทางแห่งชีวิต และให้เรามุ่งมั่นในการทำตามความต้องการของพระองค์​

คำอธิษฐาน

พระบิดาบนสวรรค์ ข้าพระองค์เลือกที่จะทำตามพระองค์และความจริงของพระองค์ในวันนี้ ขอทรงเปิดตาของข้าพระองค์ที่จะเห็นความจริงของพระองค์ และขอทรงเปิดใจของข้าพระองค์เพื่อที่ข้าพระองค์จะใช้ชีวิตด้วยความมั่นคงและความรัก ในวันนี้ข้าพระองค์ตัดสินใจ อีกครั้งเพื่อทำตามพระองค์ด้วยสิ้นสุดจิต สิ้นสุดใจ สิ้นสุดวิญญาณ สิ้นสุดความคิด และด้วยสิ้นสุดกำลัง อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น