ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ดูเหมือนชีวิตในแต่ละวันวุ่นวายมาก มีสิ่งล่อใจเต็มไปหมดและมีเรื่อง "ที่ต้องทำ"ยาวเหยียด แต่อย่าใช้ "ความวุ่นวาย" มาเป็นข้ออ้าง ที่จะไม่ทำ"งาน"ของพระบิดาของเรา มาดูสิว่ามีลู่ทางอะไรบ้างที่พวกเราจะใช้พรสวรรค์ที่พระเจ้าให้มา เพื่อรับใช้พระองค์และคนของพระองค์ เมื่อรู้แล้วก็ให้เราทุ่มสุดตัวทำสิ่งนั้น ด้วยสิ้นสุดใจ สุดจิต สุดความคิดและสุดกำลังของเรากันเถอะ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เปี่ยมไปด้วยเมตตา พระองค์ได้อวยพรข้าพเจ้ามากมายในหลายๆทาง ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งนี้ที่สัมผัสได้ถึงความเมตตากรุณาของพระองค์ แต่พระบิดาเจ้าข้า ช่วยให้ข้าพเจ้าเห็นแจ้งหน่อยว่าพรสวรรค์ที่พระองค์ให้มานั้น จะให้ข้าพเจ้าเอาไปรับใช้พระองค์ทางไหนบ้าง และช่วยให้ข้าพเจ้ามีจิตใจเมตตามากขึ้น ที่จะเห็นการรับใช้นั้นสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในชีวิตประจำวันของข้าพเจ้า ขอบคุณที่ทรงฟังคำอธิษฐานของข้าพเจ้าเสมอ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น