ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สิ่งเดียวที่เราจะได้จากการมองแต่กระจกหลัง ก็คือความหายนะอันใหญ่หลวงที่กำลังพุ่งเข้ามาจากหน้ารถ วันที่ดีที่สุดของเราที่เป็นคริสเตียนรออยู่ข้างหน้าแล้ว เพราะพระเยซูสัญญาว่าจะกลับมาและพาเรากลับบ้านไปหาพระเจ้า ยังจะมีอนาคตที่ดีไปกว่านี้อีกหรือ ดังนั้น อย่าได้จมปลักอยู่กับคำพูดเยาะเย้ยถากถางในอดีต ถูกแล้วที่เราควรจะขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรในอดีต แต่เราก็ไม่ควรจะสูญเสียเวลาในปัจจุบันไปกับการมองโลกในแง่ร้าย ให้เราตั้งใจแน่วแน่ที่จะไถ่เวลาที่เสียไปคืนมา และให้วางใจเถอะว่าพระเจ้าองค์เดียวกับที่ทำให้พระเยซูฟื้นขึ้นจากตาย กำลังกุ่มอนาคตของเราอยู่ในกำมือของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์มีเป้าหมายอะไรให้กับข้าพเจ้า ที่พระองค์ให้ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ในทุกวันนี้ และที่ให้ข้าพเจ้ามีความคาดหวังที่ดีเกี่ยวกับอนาคตและเกี่ยวกับองค์เจ้าชีวิตของข้าพเจ้าที่จะได้เจอที่สวรรค์นั้น โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ามีความชื่นชมยินดีอย่างแท้จริง เพราะรู้ว่าข้าพเจ้ามีพระองค์เดินทางไปด้วยไม่ว่าเส้นทางชีวิตของข้าพเจ้าจะหันเหไปในทิศทางใดก็ตาม ขอขอบคุณในนามของพระเยซู ที่เป็นพระเจ้าแห่งความรักและเป็นพระบิดาตลอดนิรันดร์ของข้าพเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น