ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สิ่งเดียวที่เราจะได้จากการเสียเวลา มัวแต่มองในกระจกมองหลังก็คือ อันตรายที่อยู่ข้างหน้ารถของเรา! วันที่ดีที่สุดของเราในฐานะคริสเตียนมักจะอยู่ในวันข้างหน้าเสมอ พระเยซูทรงสัญญาว่าจะกลับมาและพาเรากลับบ้านไปหาพระเจ้า — อนาคตแบบไหนที่จะดีกว่านี้อีกล่ะครับ ดังนั้น ขออย่าให้เราฟุ้งซ่านกับอดีตที่ผ่านไป เราสามารถขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรของพระองค์ที่ผ่านมา แต่ขออย่าให้เราเสียเวลาปัจจุบันไปกับการมองโลกในแง่ร้าย ขอให้มีความมุ่งมั่นที่จะใช้เวลาของเรา และไว้วางใจว่าพระเจ้าองค์เดียวกันที่ทำให้พระเยซูฟื้นจากความตาย ยังกุมอนาคตของเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ขอทรงให้ข้าพระองค์รู้ถึงวัตถุประสงค์ในแต่ละวันที่พระองค์ให้ข้าพระองค์มีชีวิต และให้ข้าพระองค์มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับอนาคต และพระเจ้าของข้าพระองค์ที่จะได้พบเมื่อไปที่นั่น ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์รู้สึกชื่นชมยินดีอย่างแท้จริง ที่รู้ว่าไม่ว่าเส้นทางนี้จะนำข้าพระองค์ไปที่ไหนในวันนี้ ข้าพระองค์จะเดินทางไปกับพระองค์ ขอบพระคุณในพระนามของพระเยซู สำหรับการเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ และเป็นพระบิดานิรันดร์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น