ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อมีเพื่อนบ้านใหม่ย้ายเข้ามาในหมู่บ้านคุณ คุณต้อนรับเขาแบบไหนหรือ คุณต้อนรับคนที่มาเยี่ยมเยือนโบสถ์หรือชั้นเรียนพระคัมภีร์ของคุณอย่างอบอุ่นแค่ไหน นานแค่ไหนแล้วที่คุณได้เชิญคนมาทานอาหารที่คริสตจักรหรือชวนมาสังสรรกับเพื่อนๆคริสเตียนของคุณ ใช่แล้วถึงแม้ไม่ใช่ทุกคนที่มีพระพรด้านการต้อนรับแขก แต่เราทุกคนก็ต้องพร้อมที่จะต้อนรับแขกแปลกหน้าที่มาร่วมนมัสการและสังสรรกับพวกเรา ทำไมเราไม่ตั้งเป้าเลยว่าจะต้องรู้จักกับคนใหม่ในคริสจักรอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งคน ในโลกอันแสนจะเย็นชานี้ เราสามารถสร้างความประทับใจและเปลี่ยนชีวิตของคนเหล่านั้นที่กำลังมองหาการปกป้องและพระคุณของพระเยซูจากคนของพระองค์

Thoughts on Today's Verse...

What do you you do to welcome new neighbors into your neighborhood or apartment complex? How warmly do you personally welcome visitors at your church or in your Bible study group? When was the last time you invited someone new in your congregation over for dinner or included them in a gathering of your Christian friends? While some have the gift of hospitality, all of us need to be warm and open to folks we don't know that join us for Christian worship and fellowship. Why not make a commitment to meet and welcome one new person at church each week. In a cold impersonal world, we can make a huge difference in the lives of those seeking the shelter and grace of Jesus and his people.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา โปรดช่วยข้าพเจ้า และคริสตจักรของข้าพเจ้า ที่จะพร้อมต้อนรับคนใหม่ๆและแขกที่มาเยือน โปรดใช้เราในการแบ่งปันพระคุณของพระองค์ และรับพวกเขาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคริสเตียน อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Father, please help me, and please help my congregation, be more open and welcoming to people who are new and who are visiting. Please use us to share your grace and provide them a Christian home. In Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ฮีบรู 13:2

ความคิดเห็น