ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การเชื่อฟังเป็นความเชื่อ ที่มีการนำมาปฏิบัติ ในหนังสือยากอบบทที่ 2 เตือนเราว่าความเชื่อของเราไม่เป็นจริง ถ้าไม่มีการกระทำ ดังนั้นไม่ต้องทุ่มเถียงกันแล้วนะครับ ให้เรารีบเชื่อฟังพระองค์ แม้ว่าเราไม่เข้าใจว่าทำไม เพราะเราได้เห็นความรักของพระเจ้า ที่แสดงให้เราเห็นในพระเยซูและเราได้เห็นการปกป้องที่พระองค์มีให้เราเมื่อเราเชื่อฟัง

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า ขอทรงโปรดให้ใจที่จะเชื่อฟังพระองค์อย่างรวดเร็ว และขอให้มีความเชื่อเร็วที่จะแสดงออกมาในการกระทำของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ต้องการที่จะให้พระองค์พอพระทัยในคำพูดและความคิดของข้าพระองค์ แต่มากกว่านั้น พระบิดา ข้าพระองค์อยากจะมีชีวิตที่เต็มไปด้วยลักษณะของพระองค์ สติปัญญาของพระองค์ และพระคุณของพระองค์ ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์เชื่อฟังเสียงของพระองค์อย่างรวดเร็ว อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น