ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มันง่ายมากที่เราจะเห็นความผิดของคนอื่น แต่ความผิดของตัวเองหายากมาก พระเยซูเตือนให้เราจัดการกับความผิดบาปของตัวเองก่อน ถึงค่อยไปบอกคนอื่นว่าควรใช้ชีวิตแบบไหน ฟังดูเหมือนง่ายนะ แต่ทำโคตรยาก

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้า ตอนที่ไปเที่ยวเจ้ากี้เจ้าการ ดุด่าว่ากล่าวหรือตัดสินคนอื่น ข้าพเจ้ารู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องการความช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพเจ้ายอมรับว่ามันเป็นความบาปที่ทำจนเคยชินเป็นนิสัย หาข้ออ้างตลอดเวลา ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดยกโทษบาปให้กับข้าพเจ้าและเสริมกำลังให้ข้าพเจ้ามีชัยเหนือมัน อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น