ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การหาความผิดของคนอื่นเป็นเรื่องง่ายสำหรับคนส่วนใหญ่ การหาความผิดในตัวเองเป็นเรื่องที่ซับซ้อนกว่ามาก พระเยซูเตือนเราว่าเราต้องจัดการกับข้อบกพร่องและความผิดบาปในชีวิตของเราเองก่อนที่เราจะเริ่มบอกคนอื่นว่าให้ใช้ชีวิตอย่างไร ดูเหมือนง่ายใช่ไหมครับ แต่เราทุกคนรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลย

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงโปรดยกโทษให้ข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์คิดแง่ร้ายกับคนอื่นหรือตัดสินคนอื่น ข้าพระองค์รู้ว่ามีปัญหาในชีวิตของตัวข้าพระองค์เอง ที่ต้องการความช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ ข้าพระองค์ขอสารภาพว่ามีบาปที่ทำเป็นประจำและข้าพระองค์ก็มีข้ออ้างที่จะทำมันมากขึ้นๆองค์เจ้าชีวิต ขอทรงยกโทษบาปของข้าพระองค์และช่วยให้ข้าพระองค์เอาชนะมัน อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า ผมขออธิษฐาน อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น