ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผู้หญิงมักจะมีบทบาทที่สำคัญในงานของพระเจ้าเสมอมา เริ่มตั้งแต่ช่วงศตวรรษแรกแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแคว้นมาซิโดเนีย ซึ่งมีเมืองฟิลิปปี เมืองเธสะโลนิกาและเมืองเบเรอาเป็นต้น พวกผู้หญิงที่เป็นผู้นำชุมชนในแต่ละเมืองนี้ ก็ได้ยอมรับข่าวดีเรื่องพระเยซู พวกเรารู้ว่าพวกเธอมีบทบาทที่สำคัญมาก ทั้งในเรื่องการสนับสนุนงานของมิชชันนารี เช่นนางลิเดีย และในเรื่องการแบ่งปันข่าวดีกับคนรอบข้าง เช่นนางยูโอเดีย และ นางสินทิเค เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว ก็อย่าได้รอช้า ที่จะไปบอกพวกผู้หญิงที่เชื่อฟังพระเจ้าในคริสตจักรของคุณ ให้รู้ว่าพวกเธอสำคัญแค่ไหนกับงานของพระเจ้าและกับตัวคุณเองด้วย

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ ขอบคุณพระองค์ สำหรับพวกผู้หญิงแห่งความเชื่อ โปรดอวยพรพวกเธอและการรับใช้ของพวกเธอให้เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพ เพื่อนำสง่าราศีมาสู่พระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น