ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

วิธีการที่จะเดินไต่เชือก คือ การมองไปที่เป้าหมาย ไม่มองลงไปที่พื้นดิน หรือมองข้ามหัวไล่ดูสิ่งที่อยู่เบื้องหลัง วิธีการที่จะเดินไปกับพระเยซู คือ มองไปที่เป้าหมายชัยชนะของพระองค์รอเราอยู่ เมื่อพระองค์เสด็จกลับมา อย่ามองพื้นดิน (ความล้มเหลวของเรา) และอย่ามองสิ่งที่อยู่เบื้องหลัง (ความสำเร็จของเรา) เป้าหมายของการเดินของคริสเตียน คือ การเดินไปทางพระเยซูจนกว่าเราจะเดินกับพระองค์ในสวรรค์

คำอธิษฐาน

พระเจ้า ข้าพระองค์รอคอยวันที่พระองค์จะเรียกชื่อของข้าพระองค์ และเดินจับมือข้าพระองค์ จนกว่าจะถึงวันนั้นขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์มองในสิ่งที่พระองค์ต้องการให้ข้าพระองค์เป็น ไม่ใช่ในสิ่งที่ข้าพระองค์ได้ทำ ข้าพระองค์อธิษฐานโดยพระคุณของพระองค์ และในพระนามอันบริสุทธิ์ของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น