ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการปลอบประโลมใจ (ดู 2 โครินธ์ 1) แม้แต่ตอนที่พระองค์ตีสอนเราตอนที่เราทำบาปและไม่เชื่อฟัง ก็ทำเพราะหวังดีกับเรา มันจะเจ็บปวดแค่ชั่วคราวหลังจากนั้นก็จะนำความสุขมาให้ ตอนที่คุณกำลังถูกตีสอน หรือกำลังรับกรรมจากความบาปนั้น ก็อย่ายอมแพ้นะ วันใหม่จะมาแน่ และในเช้าวันใหม่นั้นจะมาพร้อมกับพระคุณของพระเจ้า มันคุ้มค่ากับการรอคอยอย่างแน่นอน

คำอธิษฐาน

พระบิดาเจ้าข้า โปรดอวยพรลูกๆ ของพระองค์ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากลำบาก โปรดช่วยให้พวกเขาผ่านพ้น "ค่ำคืน"แห่งการทนทุกข์ทรมานนี้ไปด้วยเถิด เพื่อเมื่อฟ้าสาง พวกเขาก็จะได้รับความชื่นชมยินดีอย่างใหญ่หลวงที่รออยู่ ข้าแต่องค์เจ้าชีวิต โปรดช่วยเหลือคนต่อไปนี้....ให้ได้พบกับความชื่นชมยินดีในพระองค์ด้วย อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น