ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ชีวิตของเราจะไม่เป็นกลาง เราอาจจะทำให้คนอื่นๆ ออกไปห่างจากพระเจ้า หรือแสดงให้พวกเขาเห็นว่าจะการซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญ ขอให้เราตั้งใจพยายาม เพื่อเปล่งแสงของความบริสุทธิ์ของพระเจ้าและพระคุณของพระองค์ในทุกสิ่งที่เราทำและพูด

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า ขอให้ถ้อยคำจากปากของข้าพระองค์ และการกระทำในชีวิตของข้าพระองค์ และอิทธิพลของการกระทำของข้าพระองค์ แสดงให้คนอื่นๆ เห็นความบริสุทธิ์และพระคุณของพระองค์ และขอทรงนำพวกเขามายอมรับความยิ่งใหญ่และอำนาจของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น