ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมไม่รู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนยังบ้าง แต่ช่วงเวลาของปีนี้ที่เมืองออสติน รัฐเท็กซัส อากาศร้อนมาก คุณไม่ต้องนึกถึงถ่านที่ร้อนหรอกครับ แค่ลองเดินที่ทางเท้าก็ได้ อย่างไรก็ตาม ข้อความนี้ที่เตือนเกี่ยวกับถ่านหินที่ร้อนนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับผม เราอาจจะรู้สึกแข็งแกร่งในจิตวิญญาณหรือเราอาจจะถูกหลอกจากสิ่งล่อลวงที่เรา "ชื่นชอบ"ก็ได้ และเราก็อาจตัดสินใจที่เราจะเล่นกับสิ่งที่เป็นบาป แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์เตือนเราผ่านโซโลมอนว่าเมื่อเราเล่นกับความชั่วร้าย ในที่สุดเราก็จะโดนเผาไหม้

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระบิดาที่รัก และพระผู้เลี้ยงผู้อ่อนโยน โปรดยกโทษให้ข้าพระองค์ ข้าพระองค์สารภาพว่าบางครั้งข้าพระองค์ให้ตัวเองเผลอใจไปกับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ สิ่งที่ถูกต้อง และบริสุทธิ์ ขอบพระคุณสำหรับการช่วยเหลือข้าพระองค์จากความโง่เขลาของข้าพระองค์บ่อยๆ และที่ทรงอวยพรให้ข้าพระองค์เข้มแข็งและได้รับการฟื้นฟู เพื่อที่จะอุทิศตนแด่พระองค์อย่างเต็มที่และบริบูรณ์เพื่อพระองค์ และในการที่ข้าพระองค์จะหนีออกจากสิ่งที่เป็นอันตรายและความบาป ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น