ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ท่านเป็นของเรา ความชอบธรรมและสง่าราศีของเราก็เป็นของท่าน ท่านได้เข้ามารับรางวัลที่เป็นนิรันดร์จากพระบิดา" ถ้าเราอยู่ในพระคริสต์พระเจ้าจะต้อนรับเราและเราก็ไม่ต้องถูกลงโทษ พระวิญญาณอยู่ในเรา พระคุณของพระองค์ทำให้เราเป็นอิสระจากอำนาจของความบาปและความตาย พระบุตรก็ได้จ่ายค่าความบาปของเราแล้ว เราเป็นลูกของพระเจ้า

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เป็นที่รักและเต็มไปด้วยสง่าราศี ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับความเมตตาและพระคุณของพระองค์ ความรักของพระองค์มั่นคงและไม่มีที่สิ้นสุด ความเมตตาของพระองค์ไม่เคยหมดสิ้น พระวิญญาณของพระองค์เติมเต็มในชีวิตของข้าพระองค์ด้วยความรักของพระองค์ที่ใหม่ในทุกๆ เช้า ความหวังในพระองค์เป็นกำลังใจให้ข้าพระองค์เผชิญกับแต่ละวันได้ ขอบพระคุณพระองค์ สรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น