ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เปาโลประหลาดใจในความใจดีของชาวมาซิโดเนียที่ถวายเพื่องานของพระเจ้าด้วยเหตุผลสองประการ อย่างแรกคือพวกเขายากจนมากและไม่มีพอที่จะเอามาแบ่งปัน อย่างที่สองคือ แทนที่จะมองว่าสิ่งที่พวกเขามีเป็นของพวกเขาเอง แต่พวกเขากลับถวายให้กับพระเจ้าและผู้รับใช้ในงานประกาศที่ต้องการความช่วยเหลือ นี่เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมที่เตือนเราว่าเราควรจะให้มากขึ้นแก่คนที่ต้องการความช่วยเหลือ

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ชอบธรรม พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ขอทรงยกโทษให้แก่ข้าพระองค์ที่เห็นแก่ตัว ในทรัพย์สินที่พระองค์แบ่งปันให้กับข้าพระองค์อย่างมากมาย ข้าพระองค์อยากถวายจิตใจและชีวิตให้พระองค์อย่างเต็มที่ โดยไม่หวงอะไรไว้กับตัวและขัดต่อน้ำพระทัยของพระองค์ และขอพระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ให้รู้ว่าจะใช้สิ่งที่พระองค์อวยพระพรมาให้ดีที่สุดได้อย่างไร ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น