ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บางครั้งทางที่ถูกต้องก็ไม่ได้หายากเสมอไป เพียงแต่เราต้องรู้ว่าจะเริ่มจากจุดไหน ทางที่ดีก็ให้เริ่มจากการอ่านพระคัมภีร์ซึ่งเป็นถ้อยคำของพระเจ้า ทางที่ถูกต้องนั้นก็หายาก แต่มันจะให้ความสว่างแจ้ง และสติปัญญากับผู้คน ถ้าเราแสวงหามันเราก็จะพบเจอได้ไม่ยาก

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ขอบคุณที่ให้เรารู้ความต้องการของพระองค์ผ่านทางพระคำของพระองค์ในพระคัมภีร์ โปรดอวยพรข้าพเจ้าตอนเปิดอ่านพระคำนั้น อย่าให้ข้าพเจ้าได้แต่คำตอบที่ข้าพเจ้าสงสัย แต่ขอให้พบเจอตัวพระองค์และความต้องการอันสุดยอดของพระองค์ด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซูผู้เลิศเลอ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น