ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คำสัญญาฉบับเดิมเป็นสัญญาแห่งความรักที่สวยงาม เพราะพระเจ้าทรงไถ่มนุษย์ผู้ล้มลงในความบาป และเริ่มแผนงานแห่งพระคุณของพระองค์ที่นำเรากลับมาหาพระเยซู แม้ว่าคำสัญญาฉบับเดิมจะมีอำนาจมากเพียงใด เราก็ยังได้มาซึ่งคำสัญญาที่เหนือกว่า เพราะผู้ที่เป็นคนกลางของสัญญาใหม่นี้คือ พระเยซู ผู้เสียสละที่สมบูรณ์แบบและเป็นผู้ค้ำประกันคำสัญญาอันยิ่งใหญ่ทั้งหลายของพระเจ้า

คำอธิษฐาน

ขอบคุณพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ที่ส่งพระเยซูมาทำให้คำสัญญาทั้งหลายของพระองค์ และแผนงานที่พระองค์ได้วางไว้นานมาแล้วที่ได้พูดผ่านมาทางเหล่าผู้พยากรณ์ในอดีต เกิดขึ้นจริงตามนั้น ข้าพเจ้าขอขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Verse of the Day Wall Art

ความคิดเห็น