ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อเราคิดว่าพระเจ้าเป็นผู้พิพากษาของเรา เรามักจะนึกถึงการตกอยู่ภายใต้การพิพากษา อิสยาห์เตือนเราว่าการที่พระเจ้าเป็นผู้พิพากษานั้น หมายถึงพระองค์จะตัดสินเราตามใจ ตามกฎและตามพระคุณของพระองค์ พระองค์อยู่ฝ่ายเรา และต้องการที่จะช่วยเรา ไม่ใช่ประณามเรา พูดตามสำนวนพันธสัญญาใหม่ว่า เมื่อเรายืนอยู่ต่อหน้าผู้พิพากษา เราเห็นแต่พระบิดาของเรา

คำอธิษฐาน

ข้าแต่ผู้พิพากษาที่บริสุทธิ์และชอบธรรม ข้าพเจ้าดีใจที่รู้ว่าโชคชะตา อนาคต และชีวิตของข้าพเจ้าอยู่ในอุ้งมือของพระองค์ ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์รักเพราะให้พระเยซูมาเป็นของขวัญกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์ต้องการช่วยกู้ข้าพเจ้า เพราะเห็นพระคุณแห่งความรักของพระองค์ ข้าพเจ้ารู้ว่าความบริสุทธิ์ที่พระองค์เรียกร้องนั้นสำเร็จแล้วเพราะการเสียสละของพระบุตรของพระองค์ ดังนั้น ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้ายินดีและเต็มใจที่จะวางชีวิต จิตวิญญาณ และอนาคตนิรันดร์ของข้าพเจ้าไว้กับพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น