ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เรามีเสรีภาพอย่างเหลือเชื่อภายใต้พระคุณพระเจ้า แต่ เสรีภาพนั้นไม่ได้ให้สิทธิ์กับเราที่จะไปทำลายพี่ที่ยังอ่อนแอหรือน้องที่เดินอยู่กับองค์เจ้าชีวิต เราควรจะใช้เสรีภาพของเราอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะต่อพี่น้องใหม่ในพระคริสต์เหล่านี้ เพราะพี่น้องคริตเตียนใหม่เหล่านี้ ต้องการกำลังใจจากเรา เพราะพวกเขาก็เจอกับอุปสรรคมากมายในชีวิตอยู่แล้ว

คำอธิษฐาน

พระเจ้าแห่งพระคุณทั้งสิ้น โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าเป็นคนที่หนุนน้ำใจและเป็นตัวอย่างที่ดีต่อพวกพี่น้องคริสเตียนใหม่ และต่อพี่น้องที่ยังมีความเชื่ออ่อนแอ โปรดช่วยปกป้องข้าพเจ้า ที่จะไม่ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีต่อผู้อื่น อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น