ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เรามีเสรีภาพอย่างเหลือล้นภายใต้พระคุณพระเจ้า แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า เสรีภาพนั้นจะเป็นใบอนุญาตให้เราทำร้ายพี่น้องที่อ่อนแอที่เดินในพระเจ้าได้ ให้เราใช้เสรีภาพของเราอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะต่อพี่น้องในพระคริสต์ คริสเตียนใหม่เหล่านี้ต้องการกำลังใจจากเรา เพราะพวกเขามีอะไรมาทำให้สะดุดมากพออยู่แล้ว

คำอธิษฐาน

พระเจ้าแห่งพระคุณทั้งปวง ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้เป็นที่หนุนน้ำใจ และเป็นตัวอย่างที่ดีต่อบรรดาคริสเตียนใหม่ และผู้ที่ความเชื่ออ่อนแอ ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ที่จะปกป้องชีวิตของข้าพระองค์จากการเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับคนอื่น อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น