ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อคุณได้ยินคำสั่งจากพระคัมภีร์ คุณรู้สึกสะดุ้งไหม หรือหาข้อแก้ตัวไหม หรือปัดความรับผิดชอบให้คนอื่นไหม หรือว่าคุณเชื่อฟังเพื่อถวายเกียรติแด่พระบิดา ใจที่ฉลาดก็จะยอมรับกฎของพระเจ้าว่าเป็นพระพรและเกราะป้องกัน ส่วนคนโง่หาทางหนีทีไล่ที่จะไม่ทำตามกฎนั้น ลองถามใจตัวเองดูสิว่า "เราเป็นคนแบบไหนในสองแบบนั้น"

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้มีเมตตาและใจดี พระบิดาในสวรรค์ ขอบคุณที่รักข้าพเจ้ามากพอ ที่จะเผยความจริงและคำสั่งทั้งหลายให้ข้าพเจ้ารู้ โปรดทำให้การเชื่อฟังของข้าพเจ้า ก่อให้เกิดลักษณะของพระองค์ขึ้นในตัว เพื่อข้าพเจ้าจะได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนเหล่านั้นที่พระองค์ให้ผ่านเข้ามาในชีวิต อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น