ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราจะเอาอะไรมาตัดสินว่าจะติดตามใคร เราจะบอกได้ยังไงว่าใครคือพวกหากินกับศาสนา พวกไร้ยางอาย หรือพวกนักต้มตุ๋น หรือใครคือคนที่พูดเพื่อพระเจ้าจริงๆ พระเยซูมาบอกวิธีพิสูจน์ว่าใครคือตัวจริง คือ ดูว่าผู้เลี้ยงแกะคนไหนยอมสละชีวิตของตนเพื่อแกะของเขา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าองค์เจ้าชีวิต ขอบคุณที่ส่งพระเยซูมาเป็นผู้เลี้ยงของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์ สำหรับความเชื่อ ความกล้าหาญ และความแน่วแน่ของพระเยซู ที่ไม่เพียงแต่ยอมสละชีวิตของตนเพื่อข้าพเจ้าเท่านั้น แต่สำหรับทุกคนในโลกนี้ด้วย ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระเยซูองค์เจ้าชีวิต สำหรับความรักที่เสียสละและการสละชีพอันสมบูรณ์แบบของพระองค์ ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งอย่างยิ่งและขอสรรเสริญด้วยความรักสำหรับพระคุณและความเมตตาของพระองค์ แด่"พระองค์ผู้นั่งอยู่บนบัลลังก์" และแด่"ลูกแกะที่ถูกฆ่า" อธิษฐานในนามของพระผู้ช่วยให้รอดเพียงหนึ่งเดียวของโลก พระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น