ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราจะตัดสินใจได้อย่างไรว่าจะเลือกตามใคร เราจะดูออกได้อย่างไรว่าใครเป็นพวกหลอกลวงทางศาสนา หรือใครพูดเพื่อพระเจ้าจริงๆ พระเยซูเสด็จมาและแสดงให้เราเห็นบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุด: ผู้เลี้ยงแกะจะยอมสละชีวิตของตนเองเพื่อแกะของเขาไหม

คำอธิษฐาน

ขอบคุณพระเจ้า สำหรับการส่งพระเยซูมาเป็นผู้เลี้ยงของข้าพระองค์ ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับความเชื่อ ความกล้าหาญ และความเชื่อมั่นของพระเยซู ที่ทำให้พระองค์ไม่เพียงแต่สละชีวิตของตนสำหรับข้าพระองค์เท่านั้น แต่สำหรับทุกคนในโลก ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ พระเยซู สำหรับความรักที่เสียสละและการเสียสละที่สมบูรณ์แบบของพระองค์ ข้าพระองค์ถวายคำโมทนาขอบพระคุณและคำสรรเสริญสำหรับพระคุณและความเมตตาของพระองค์แด่ "พระองค์ผู้ประทับบนบัลลังก์" และ "ลูกแกะที่ถูกสังหาร" อธิษฐานในนามของพระผู้ช่วยให้รอดเพียงหนึ่งเดียวของโลก พระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น