ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ดาวเคราะห์เล็กๆ ของเราเป็นอะไรในจักรวาลที่แสนกว้างใหญ่ ในดาวเคราห์ที่เต็มไปด้วยชีวิตและความหลากหลาย มนุษย์เราเป็นอะไร ในบรรดาคนเป็นพันล้านคนที่มีชีวิตอยู่ และคนที่อยู่มาก่อนหน้าเรานานแล้ว เรามีความสำคัญอย่างไร พระเยซูเตือนว่าเราสำคัญมาก — ไม่ใช่เพราะเรามีความสำคัญ แต่เพราะพระเจ้ารู้จักเราเป็นการส่วนตัว เราไม่ต้องกลัว; เราเป็นที่รู้จักและเป็นที่รักของผู้ที่เป็น และเคยเป็น และเป็นผู้ที่จะมา!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เป็นนิรันดร์ พระบิดาผู้ทรงอำนาจ ผู้เลี้ยงที่อ่อนโยน พระองค์รู้จิตใจขอข้าพระองค์อยู่แล้ว พระองค์รู้ว่าข้าพระองค์ต่อสู้กับบาปอะไร ขอทรงให้กำลังแก่ข้าพระองค์และยกโทษให้ข้าพระองค์ พระองค์รู้ความกลัวของข้าพระองค์ ขอทรงให้กำลังใจและสร้างความเข้มแข็งให้ข้าพระองค์ พระองค์รู้ในความไม่เป็นผู้ใหญ่ของข้าพระองค์ ขอทรงดูแลและให้ข้าพระองค์เติบโต พระองค์รู้จุดอ่อนและโรคของข้าพระองค์ ขอทรงปลอบโยนและรักษาข้าพระองค์ พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ข้าพระองค์ทั้งกลัวและสบายใจที่พระองค์รู้จักข้าพระองค์และรักข้าพระองค์ ขอบพระคุณ! อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น