ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อพูดถึง "กฎทอง" มันเป็นอะไรที่ตรงไปตรงมามากเลยนะ ว่าไหม บางครั้งเราก็ทำเรื่องง่ายๆให้เป็นเรื่องยุ่งยากซับซ้อนเกินจริง โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนา ผมชอบพระคัมภีร์ เพราะบ่อยครั้งก็นำไปใช้ได้เลยและง่ายด้วย โดยเฉพาะเรื่องที่พระเจ้ากำลังพูดถึงพฤติกรรมของคนเรา คุณอยากจะรู้ไหมว่าจะทำกับคนอื่นยังไง ก็ให้ทำกับเขา แบบที่คุณอยากให้เขาทำกับคุณไง แต่ถ้าคิดว่าทำแล้ว มันไม่ดี ไม่ให้กำลังใจ ไม่เสริมสร้าง ไม่หนุนใจ ไม่ปลอบใจ และไม่ช่วยเหลือ ก็อย่าไปทำแบบนั้นกับคนอื่น ถ้าคิดว่าทำแล้ว มันทำร้ายกัน เกิดบาดเจ็บ หดหู่ ทำให้แตกแยก หรือท้อแท้ ก็อย่าทำแบบนั้นกับคนอื่น ให้ทำกับคนอื่น ด้วยศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกัน ด้วยความเมตตา ความรัก ความเคารพ และความอ่อนโยน อย่างที่คุณอยากให้คนอื่นทำกับคุณ เรื่องนี้เข้าใจง่ายๆ และให้เราเป็นคนเริ่มก่อนเลย

Thoughts on Today's Verse...

Ah! The "Golden Rule" is so straightforward, isn't it? Sometimes we make things, especially religious things, far too complicated and complex. I love the Bible because it is so often practical and plain when God deals with our behavior. You want to know how to treat someone? Then do for them what would be a blessing if it was done to you! If it wouldn't bless, encourage, build up, support, comfort, or help you, then don't do it to them. If it would hurt, wound, depress, spite, or discourage you, then don't do it to them. Treat others with the same dignity, kindness, love, respect, and tenderness with which you would like to be treated. Simple to understand; revolutionary to do!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้น ขอบคุณที่ทำให้บางเรื่องเข้าใจง่ายมาก โปรดเติมความรักของพระองค์ให้เต็มล้นในใจของข้าพเจ้า เมื่อข้าพเจ้าพยายามจะใช้ "กฎทอง" ในการใช้ชีวิตกับคนอื่นๆ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Almighty God, thank you for making some things so simple to understand. Please fill my heart with your love as I try to live the "Golden Rule" in my relationships. In the name of the Lord Jesus I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of มัทธิว 7:12

ความคิดเห็น