ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มนุษย์เรามักจะพยายามกำหนดที่ของเราตาม "ลำดับ" ของชีวิต พระเยซูเตือนสาวกของพระองค์ว่าพวกเขาต้องทิ้งกฎลำดับในชีวิตประจำวันหากพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินของพระองค์ ที่จริงแล้วพระองค์ค่อนข้างโกรธ เพราะเหล่าสาวกห้ามไม่ให้เด็กๆ เข้ามาหาพระเยซู พวกเขาเห็นว่าเด็กๆ ไม่มีค่าพอสำหรับเวลา พลังงาน และความสนใจของพระเยซู เช่นเดียวกับหลายครั้ง พระเยซูได้เตือนให้สาวกเห็นค่านิยมแบบทางโลกของพวกเขาและให้พวกเขาใส่ใจลักษณะการเข้ามาหาพระองค์ของเด็กเล็กๆมากกว่าที่จะสนใจว่าเด็กๆ จะเข้าใจเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าหรือไม่

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอบพระคุณที่เห็นข้าพระองค์เป็นลูกของพระองค์ ขอทรงปลุกความถ่อมใจและความยำเกรงในตัวข้าพระองค์อีกครั้ง ในการที่ข้าพระองค์พยายามที่จะอยู่เพื่อพระองค์และแผ่นดินของพระองค์! อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น